Styrelsen

Styrelse 2019

 

Ordförande:                            Maria Wetterstrand maria.wetterstrand@comhem.se

Vice Ordförande:                   Amanda Eklund amandaeklund_92@gotmail.com

Sekreterare:                            Maria Westerberg      maria@segersta.se

Kassör:                                     Ann-sofi@trionsdressyr.se

Revisorssuppleant:                Birgitta Westerberg birgitta@westerbergs.se

Revisor:                                    Henrik Axelson

Suppleant:                               Mads Hendeliowitz mads@segersta.se

Suppleant:                               Jeanna Högberg       jeanna@segersta.se

Ledamot:                                 Björn Söderström        bjorn@trionsdressyr.se

Representant USEK:              Evelina Söderström och Clara Isaksson

Övriga förtroendeuppdrag:

Aktivitetsstöd:                           Helena Winter

Bidragsansvariga:                    Helena Winter

Medlemsansvariga:                 Ann-Sofie Söderström

Valberedning:                           Malin Isaksson och Ebba Carlander

Utbildningsansvarig:               Eric Lette