Styrelsen

Styrelse 2020

Ordförande:                            Maria Wetterstrand maria.wetterstrand@telia.se

Vice Ordförande:                   Amanda Eklund 

Sekreterare:                            Maria Westerberg      

Kassör:                                   Cindy Ahrenvald

Revisorssuppleant:                Birgitta Westerberg 

Revisor:                                    Henrik Axelson

Suppleant:                               Mads Hendeliowitz 

Suppleant:                               Jeanna Högberg 

Ledamot:                                 Björn Söderström

Representant USEK:              Amanda Gunnarsson

Övriga förtroendeuppdrag:

Aktivitetsstöd:                           Helena Winter

Bidragsansvariga:                    Helena Winter

Medlemsansvariga:                 Maria Westerberg

Valberedning:                           Malin Isaksson och Ebba Carlander

Utbildningsansvarig:               Eric Lette