Segersta Equestrian

Nu öppnar vi Segersta Hästrehab!

Efter ett drygt halvår av planering är vi både stolta och glada att kunna meddela att vi nu slår upp dörrarna till Segersta Hästrehab – ett rehabiliteringscenter för hästar med träning och utbildning för ryttare.

Vår vision är enkel; vi vill att hästen ska komma tillbaka i arbete med bästa möjliga förutsättningar, och att häst och ryttare ska lämna oss med de verktyg som krävs för att kunna träna långsiktigt och hållbart. Allt för att undvika återkommande skador och kunna nå sina mål. I slutet av rehabiliteringsfasen, efter att hästen är igångsatt, ingår därför träning med Mads där han tillsammans med ryttaren tittar på styrkor, svagheter och hur häst och ryttare ska kunna utvecklas tillsammans.

På Segersta Hästrehab har vi tagit fasta på tre komponenter som vi anser vara extra viktiga vid en framgångsrik rehabilitering. Det första är att det finns en tydlig och individuell rehabiliteringsplan som innefattar vilken/vilka insatser som ska göras, och att det finns en inplanerad uppföljning av både häst och ryttare efter att rehabiliteringen avslutats. För detta krävs ett mycket nära och under rehabiliteringen löpande samarbete med behandlande veterinär, då hon/han också är ansvarig för rehabiliteringsplanen och uppföljningen av hästens resultat.

Den andra delen är teamet kring hästen och kommunikationen mellan teamet och hästägaren/ryttaren. Utöver samarbetet med våra veterinärer har vi samlat några av branschens mest engagerade och kompetenta medarbetare under ett och samma tak som arbetar tillsammans utifrån hästens individuella plan. Alla rehabiliteringar ser olika ut, men gemensamt för vårt arbete är arbetet med mental och fysisk avspänning. På Segersta Hästrehab finns alla faciliteter och den kompetens som krävs för en fullgod rehabiliteringsträning, inklusive hovslagare med gånganalysverktyget Werkman Black och equiterapeut. Rehabiliteringen följs upp och dokumenteras noggrant och vi arbetar aktivt med eventuella bakomliggande orsaker. Veckovis rapporterar vi till hästägaren/ryttaren hur hästen mår, utvecklas och rehabprocessen fortlöper.

Den tredje och sista delen är ryttarens utbildning. På Segersta Hästrehab ser vi på rehabilitering med ett helhetsperspektiv där alla delar är lika viktiga för hästens välmående och för att den ska komma tillbaka till arbetet med bästa möjliga förutsättningar och vara långsiktigt hållbar. I slutet av rehabiliteringen, efter hästens igångsättning, tränar Mads häst och ryttare, och ryttaren får tips och råd kring sin egen ridning och hästens träning utifrån ekipagets mål och individuella fysiska och mentala förutsättningar.

Vi erbjuder tre olika paketeringar vid en rehabilitering, Lilla paketet, Mellan, och Full service. Träning och utbildning med Mads ingår i alla rehabiliteringar.

Läs mer om oss och den verksamhet vi bedriver under fliken “Segersta Horse Rehab”. Där kan du även ladda ner vår presentation inklusive priser och övriga tjänster. Varmt välkommen att kontakta oss på rehab@segersta.se om du har några frågor eller funderingar.